logo

Pomáháme projektům při péči o cenné lokality

Zjistěte víc

Kdo jsme


Jsme Ekologická servisní organizace (ESORG). Zajišťujeme servis pro neregistrované environmentalní projekty a platformy.

Více

Pomáháme v těchto oblastech


Péče o krajinu a památky

údržba maloplošných chráněných území a ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

ochrana biodiverzity a provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

problematika těžby nerostů a zemědělství

Environmentální výchova

pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO a veřejně přístupných osvětových akcí a kampaní

Projekty a platformy


Kontakty


 

Bc. Martina Skohoutilová
předsedkyně spolku

Telefon:
+420 722 215 664

E-mailová adresa:
esorg.org(at)gmail.com

Fakturační údaje:

ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
Rejskova 2330/13
120 00 Praha 2
IČO 684 06 088
č. ú. 2901032359/2010

Korespondenční adresa:
Zlešická 1, 148 00 Praha 11

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich